23/10/2017
Goedenacht
banner.jpg  
  GEBRUIKERSNAAM
   
  PASWOORD
    
NL 
ACV-CSC METEA : FORD
 

 

Mazout 2.bmp

@ford 3.jpg
Donderdag 11/09/2014 rolt wellicht de laatste Ford Mondeo van de band ...

Ford kondigde op 24 oktober 2012 de sluiting van onze vestiging in Genk aan. Eerder nog, in september 2012, leek alles de goede kant op te gaan. De tewerkstelling leek verzekerd, een aantal modellen werd ons toegewezen.

De situatie in de fabriek veranderde van dag op dag. We probeerden informatie te pakken te krijgen, overlegden met de andere bonden, de lokale directie, ... Een onderneming als de Ford sluit je niet zomaar van dag op dag ... Er is de wet Renault die een aantal procedures bepaald en dat vraagt tijd.

In die tussentijd is er veel gebeurd ...


Beslissing inzake de arbitrage procedure voor de arbeiders van Ford Genk

In februari 2014 spraken het lokaal en Europees Ford Management en de vertegenwoordigers van de werknemers af om het geschil op te lossen over de interpretatie van de CAO met betrekking tot het Sociaal Plan voor de Ford arbeiders en de impact van de nieuwe wetgeving die in voege trad op 1 januari 2014 (over het eenheidsstatuut), door het geschil te laten beslechten via een arbitrage procedure.

Vandaag, 10 september 2014, hebben de arbiters hun beslissing meegedeeld aan de betrokken partijen. De conclusie van de arbiters is dat de opzeggingstermijnen vervat in de wet op het eenheidsstatuut integraal van toepassing zijn op de Ford arbeiders die ontslagen worden vanaf 1 januari 2014.
Dit betekent dat de opzeggingstermijnen verhoogd worden met 2 tot 7 weken, afhankelijk van het ogenblik van uitdiensttreding. Aangezien de hoogte van de opzeggingstermijn deel uitmaakt van een breder Sociaal Plan, houdt dit niet noodzakelijk voor iedere ontslagen Ford arbeider een financieel voordeel in.
De concrete impact van deze beslissing moet nu door experten van beide partijen (Ford en vakbonden) berekend worden. De resultaten hiervan zullen nadien aan elke arbeider individueel bekend gemaakt worden. Streefdoel is dit in de eerste week van oktober afgerond te hebben.
Zoals overeen gekomen voor de start van het arbitrage proces, accepteren Ford en de vakbonden het verdict van het arbitrage proces en een snelle oplossing van het geschil als definitief.
Het management en de vakbonden van de toeleveranciers IAC, Lear, SML en Syncreon hebben eveneens bevestigd dat het verdict op hun arbeiders zal toegepast worden.

  Zoeken
 
  
         


Disclaimer
Top